Konkursy szkolne z okazji Jubileuszu 200-lecia Diecezji Siedleckiej

Konkurs Wiedzy o Diecezji Siedleckiej

Cele konkursu:

– Pogłębienie wiedzy o Diecezji Siedleckiej;

– Uczczenie Jubileuszu 200–lecia Diecezji Siedleckiej;

– Zachęcanie do zdrowej rywalizacji.

 

Adresaci:  Uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych.

Warunki uczestnictwa:

1.Uczniowie podczas lekcji religii poznają historię Diecezji Siedleckiej.

2.W dniach 14 – 19 maja uczniowie podczas lekcji religii rozwiązują test pisemny z wiadomości przekazanych na lekcjach  rekcjach religii (jest to etap klasowy).

3.W każdej klasie uczeń z największą liczbą punktów przechodzi do etapu szkolnego.

4.Uczniowie przygotowują się do etapu szkolnego indywidualnie w oparciu o materiały dostarczone przez katechetów.

5.W poniedziałek 28 maja na 4 godzinie lekcyjnej odbędzie się etap szkolny konkursu.

6.Uczniowie, którzy zdobędą I, II i III miejsce otrzymają nagrody.

7.Rozdanie nagród nastąpi na Apelu szkolnym z okazji 200-lecia Diecezji Siedleckiej w dniu 5 czerwca 2018 roku.

 

Konkurs plastyczny pod hasłem:  „Święty Wiktor Męczennik”

Cele konkursu:

– Uczczenie Jubileuszu 200–lecia Diecezji Siedleckiej;

– Pogłębienie wiedzy o św. Wiktorze.

– Wdrażanie do kultu św. Wiktora.

– Kształtowanie wrażliwości artystycznej.

– Stworzenie warunków do twórczej ekspresji.

 

Adresaci konkursu: Uczniowie z wszystkich klas naszej szkoły.

Warunki uczestnictwa:

  1. Namalowanie obrazu św. Wiktora lub ołtarza św. Wiktora z kościoła w Janowie Podlaskim.

– Technika malowania dowolna (kredkami, farbami, wydzieranka, wycinanka, wydrapywanka itp.).

– Wielkość pracy dowolna.

– Praca może być wykonana na kartonie lub na płótnie.

2. Prace należy złożyć do swoich katechetów do dnia 25 maja 2018 roku.

3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

klasy I -III;

klasy IV – VI;

klasy VII i gimnazjalne.

4. Zostaną nagrodzone 3 najoryginalniejsze prace w każdej kategorii.

5. Nagrody zostaną wręczone na apelu szkolnym z okazji Jubileuszu 200-lecia Diecezji Siedleckiej w dniu 5 czerwca 2018 roku.

 

Konkurs pieśni o Diecezji Siedleckiej

Cele konkursu:

– Pogłębienie wiedzy o bogactwie pieśni związanych z diecezją Siedlecką.;

– Uczczenie Jubileuszu 200–lecia Diecezji Siedleckiej;

– Uwrażliwianie uczniów na piękno muzyki sakralnej

  i bogactwo treści zawartych w pieśniach religijnych.

– Umożliwienie uczniom twórczej ekspresji muzycznej.

 

Adresaci Konkursu:  Chętni uczniowie z naszej szkoły.

Warunki Uczestnictwa:

  1. Konkurs ma charakter indywidualny lub zespołowy (do 3 osób).
  2. Należy przygotować samodzielnie jedną pieśń związaną z diecezją Siedlecką

  ( pieśń o Matce Bożej Kodeńskiej,  M.B. Leśniańskiej, M. B. Parczewskiej, pieśń o Męczennikach Pratulińskich, o Patronach Diecezji, może też być pieśń autorska).

        3. Śpiew może być wykonany z podkładem muzycznym lub acapella.

       4.  Ocenie Jury będzie podlegać: znajomość tekstu, dykcja (wyrazistość wyśpiewywanego tekstu), zgodność z linią melodyczną, zachowanie rytmu, ogólne wrażenie artystyczne (ubiór i zachowanie na scenie).

         5. Zgłoszenie udziału w przesłuchaniach konkursowych do dnia 23 maja 2018 roku u swoich katechetów.

         6. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 25 maja na 1 i 2 godzinie lekcyjnej.

          7. Laureaci I, II, i III miejsca otrzymają nagrody podczas apelu szkolnego z okazji Jubileuszu 200-lecia Diecezji Siedleckiej w dniu 5 czerwca 2018 roku.

Terminy konkursów mogą ulec niewielkim zmianom. O tych zmianach uczestnicy zostaną wcześniej poinformowani.

 

Zachęcamy do udziału.

 

 

Podziel się tym wpisem ze znajomymi:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Więcej wpisów z tej kategorii