Dyrekcja i Administracja Zespołu Placówek Oświatowych

Dyrekcja ZPO

Arkadiusz Podskok - małe

Arkadiusz Podskok

Dyrektor ZPO
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Agnieszka Jakoniuk

Zastępca Dyrektora ZPO

Izabela Oleszczuk

Zastępca Dyrektora ZPO

Administracja ZPO

Ewa Dąbrowska

Główny Księgowy

Monika Fedoruk

Sekretarz Szkoły

Anita Kondraszuk

Specjalista ds. Kadr i Płac

Bożena Chwedczuk

Starszy Księgowy

Anna Badura

Referant ds. administracyjno - gospodarczych