Zespół Placówek Oświatowych
w Janowie Podlaskim

Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego
Przedszkole Samorządowe

Dyrekcja i Administracja Zespołu Placówek Oświatowych

Dyrekcja ZPO

Arkadiusz Podskok - zdjęcie

Arkadiusz Podskok

Dyrektor ZPO
Agnieszka Jakoniuk - zdjęcie

Agnieszka Jakoniuk

Zastępca Dyrektora ZPO
Izabela Oleszczuk - zdjęcie

Izabela Oleszczuk

Zastępca Dyrektora ZPO

Administracja ZPO

Ewa Dąbrowska

Główny Księgowy

Monika Fedoruk

Sekretarz Szkoły

Anita Kondraszuk

Specjalista ds. Kadr i Płac

Bożena Chwedczuk

Starszy Księgowy

Anna Badura

Referant ds. administracyjno - gospodarczych