Dyrekcja i Administracja Zespołu Placówek Oświatowych

Dyrekcja ZPO

DSC_7053-1

Teresa Hryciuk

Dyrektor ZPO

Iwona Piwowarska

Zastępca Dyrektora ZPO
DSC_7052-1

Dorota Matejuk - Bąk

Zastępca Dyrektora ZPO

Administracja ZPO

Ewa Dąbrowska

Główny Księgowy

Monika Fedoruk

Sekretarz Szkoły

Anita Kondraszuk

Specjalista ds. Kadr i Płac

Anna Badura

Referant ds. administracyjno - gospodarczych