Konta bankowe

Informacja o rachunkach bankowych, na które należy dokonywać odpowiednich wpłat / przelewów:

 

1. Konto za wyżywienie: 15 8025 0007 0392 5087 2000 0050

2. Opłata stała: 05 8025 0007 0396 2297 2000 0010

3. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej: 83 8025 0007 0390 0329 2000 0010

4. Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego: 65 8025 0007 0395 9503 2000 0010