Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych
w Janowie Podlaskim
Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego
oraz
Przedszkole Samorządowe

Spis telefonów wewnętrznych ZPO

1: Monika Fedoruk – Sekretariat

2: Anna Badura – Przedszkole

3: Anita Kondraszuk – Kadry i płace

4: Ewa Dąbrowska – główny księgowy

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Joanna Jagodzińska