Klasy integracyjne

We wrześniu 2011 roku w Szkole Podstawowej im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim po raz pierwszy utworzono klasę integracyjną. 
Do klas integracyjnych rodzice zgłaszają dzieci u Dyrektora Szkoły Podstawowej. W przypadku uczniów niepełnosprawnych podstawą kwalifikującą ucznia do kształcenia w integracji jest stosowne, aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dzielenie się jest dobre, Ty też możesz podzielić się tym wpisem z innymi: