PODZIĘKOWANIA

 
Drodzy rodzice, uczniowie, nauczyciele, wszyscy pracownicy obsługi i administracji oraz przyjaciele oświaty!
 
Dobiega końca moja pięcioletnia kadencja, w której miałem przyjemność i zaszczyt pełnić funkcję Dyrektora ZPO w Janowie Podlaskim. Był to dla mnie czas niezwykle przyjemnej, satysfakcjonującej, ale również ciężkiej pracy. W okresie tym, dzięki determinacji i wysiłkom wielu osób, zrealizowałem mnóstwo inwestycji, które będą służyć i budować fundamenty edukacji wielu pokoleń dzieci i młodzieży naszej gminy.
W ciągu mijającego czasu zbudowane zostało przedszkole samorządowe wraz z kompletnym, nowoczesnym wyposażeniem. Wykonano pełną termomodernizację budynku szkoły podstawowej.
Oprócz tego stworzyłem nową pracownię komputerową. Przeprowadziłem remont łazienek na piętrze, w części budynku po dawnym gimnazjum, a także remont pokoju nauczycielskiego.
Dwukrotnie pozyskałem środki z programu „Aktywna tablica” na zakup monitorów interaktywnych oraz potrzebnego oprogramowania za kwotę około 70 tysięcy złotych.
Z programu „Posiłek w domu i w szkole” uzyskałem środki na remont i doposażenie kuchni szkolnej w kwocie około 90 tysięcy złotych. Ze środków na zwalczenie skutków Covid-19 szkoła otrzymała ok. 40 komputerów do pomocy dzieciom w nauce zdalnej.
Zleciłem remont i odświeżenie całego zaplecza hali sportowej tj. klatki schodowej, sali aerobiku, siłowni oraz wymianę oświetlenia na ledowe w części szkoły po dawnym gimnazjum oraz w hali sportowej.
Ubolewam nad tym, że mimo wielu próśb skierowanych do Pana Wójta oraz do Rady Gminy, a także pomimo wykonanej dokumentacji projektowo-technicznej, nie udało się zrealizować wymiany instalacji elektrycznej, która mimo zaleceń Sanepidu, nie spełnia aktualnie obowiązujących norm. Koszt takiej inwestycji to dla Gminy Janów Podlaski około 100 tysięcy złotych. Niestety do tej pory nie znaleziono takich środków w budżecie. Nie znalazły się również środki na kompleksową modernizację stołówki i kuchni szkolnej, która codziennie zapewnia posiłek w ilości około 600 obiadów oraz na utworzenie gabinetu stomatologicznego w szkole, o co wnioskowałem. Nie udało się również założyć klimatyzacji w przedszkolu, o co zabiegałem.
 
Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję wszystkim swoim współpracownikom, a w szczególności wicedyrektorom pani Agnieszce Jakoniuk oraz pani Izabeli Oleszczuk, za pomoc, wsparcie i codzienną ciężką pracę na rzecz społeczności szkolnej.
Dziękuję wszystkim nauczycielom za miłą, owocną i satysfakcjonującą współpracę.
Dziękuję pracownikom administracji i obsługi oraz pielęgniarce szkolnej za zaangażowanie wkładane w realizację swoich obowiązków.
Dziękuję wszystkim uczniom i rodzicom, sympatykom naszej szkoły i przedszkola, którzy dobrym słowem wspierali i aktywnie angażowali się w życie naszej placówki.
Mojemu następcy życzę wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Dyrektor ZPO Janów Podlaski
Arkadiusz Podskok

Podziel się tym wpisem ze znajomymi:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Więcej wpisów z tej kategorii