Szczęśliwy numerek z dziennika – regulamin

REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”

1. Każdy ma prawo do szczęścia.

2. „Szczęśliwy numerek” – to losowany każdego dnia numer z dziennika.

3. Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły.

4. „Szczęśliwy numerek” losowany jest każdego dnia o godzinie 07:30 i widoczny jest na szkolnej stronie dziennika elektronicznego VULCAN

5. „Szczęśliwy numerek” posiada osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.

6. „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z pisania kartkówek, odpowiedzi ustnej, konieczności posiadania pracy domowej. Sytuacja ta nie obowiązuje, gdy uczeń sam wyrazi chęć do wzięcia udziału w wyżej wymienionych formach oceny i zajęć.

7. Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych testów, sprawdzianów i klasówek.

8. „Szczęśliwy numerek” nie chroni od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia do łamania regulaminu szkoły.

9. Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych w danym dniu.

10. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia w „Szczęśliwym numerku” ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed, po, lub w trakcie zajęć lekcyjnych.

11. Szczęśliwy numerek obowiązuje od 20 września 2021r. aż do odwołania.

Podziel się tym wpisem ze znajomymi:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Więcej wpisów z tej kategorii