Wytyczne dla rodziców- funkcjonowanie szkoły

 1. W szkole obowiązuje reżim sanitarny.
 2.  Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych: podwyższona temperatura, katar, kaszel, wysypka, zaczerwienione lub zaropiałe oczy, osłabienie, itp., które wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do szkoły. 
 3. Każda osoba wchodząca do placówki zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu.
 4. Po przyprowadzeniu/odebraniu dziecka ze szkoły rodzic/opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu placówki.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców.
 6. Dziecko może być przyprowadzane przez jednego rodzica/opiekuna.
 7. Dzieci dojeżdżające autobusem mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
 8. Dzieci do placówki są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych.
 9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub  izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 10. Ogranicza się wstęp do szkoły osobom z zewnątrz. W placówce przebywają tylko jej pracownicy.
 11. Wszystkie powierzchnie dotykowe, a w szczególności klamki, włączniki, krzesła, blaty, zabawki w salach  podlegają systematycznej dezynfekcji.
 12. Rodzic jest zobowiązany odbierać telefon od nauczyciela w czasie pobytu jego dziecka w szkole ( bądź niezwłocznie oddzwonić).
 13. Dzieci nie przynoszą do szkoły własnych zabawek ani innych przedmiotów.
 14. Każda z sal jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.
 15.  W przypadku korzystnych warunków atmosferycznych dzieci wychodzą na teren boiska/placu szkolnego.
 16. Pobyt dzieci na placu/boisku szkolnym jest organizowany w taki sposób, aby dzieci z poszczególnych oddziałów nie mieszały się ze sobą. Każdy oddział przebywa na wyznaczonym dla siebie terenie.

Podziel się tym wpisem ze znajomymi:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Więcej wpisów z tej kategorii