Wytyczne dla rodziców wysyłających dzieci do przedszkola w czasie pandemii

Szanowni Rodzice
Uprzejmie informuję, że od poniedziałku tj. 11.05.2020 r. Przedszkole
Samorządowe w Janowie Podlaskim będzie otwarte w nowym reżimie
sanitarnym wszystkich Państwa, którzy zdecydują się przyprowadzić swoje
dziecko do przedszkola. Proszę o zgłaszanie do wychowawcy na co najmniej
1 dzień wcześniej. Informuję, że placówka jest przygotowana zgodnie z
wytycznymi GIS, MZ i MEN.

Wytyczne do rodziców:

1.      Do przedszkola przyprowadzamy dzieci wcześniej zgłoszone do dyrektora
placówki. Rodzic zgłaszając dziecko do placówki wypełnia oświadczenie i
zapoznaje się z zasadami obowiązującymi w placówce w związku z pandemią
koronawirusa.
2.      Przyprowadzamy do placówki dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych.
3.      Jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne
dzieci nie jest przyjmowane do przedszkola. W celach prewencyjnych przy
wejściu do przedszkola dzieci będą miały mierzoną temperaturę. W
przypadku kiedy pomiar wskaże 37oC i więcej dziecko nie będzie przyjęte
do placówki.
4.      Przyprowadzając i odbierając dziecko należy zachować przed budynkiem
bezpieczną odległość od siebie.
5.      Dziecko przekazujemy pracownikowi przedszkola w drzwiach.
6.      Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce,
przekazujemy telefonicznie dyrektorowi istotne informacje o stanie jego
zdrowia.
7.      Zaopatrujemy swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w
indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
8.      Nie posyłamy dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
9.      Wyjaśniamy dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych
przedmiotów
czy zabawek.
10.     Regularnie przypominamy dziecku o podstawowych zasadach higieny.
Podkreślamy, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często
myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, unikać kontaktu
fizycznego z innymi osobami.
11.     Zwracamy uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
czy kasłania. Pamiętając, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko
uczy się
przez obserwację dobrego przykładu.
12.     Zaopatrujemy dziecko w podpisaną butelkę na wodę.
13.     W czasie pobytu w przedszkolu nie ma leżakowania.
14.     Budynek przedszkola jest cały czas zamknięty. W razie potrzeby
kontaktu w ciągu dnia prosimy o telefon do placówki.
15.     Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka w trybie
natychmiastowym w sytuacji podejrzenia choroby.

Szczegółową organizację pracy przedszkola znajdziecie Państwo w LINKU.

 

Podziel się tym wpisem ze znajomymi:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Więcej wpisów z tej kategorii