Zdalne nauczanie w naszej szkole od 25 marca 2020r.

Nauczanie zdalne w ZPO powinno odbywać się przy ogólnej współpracy dyrekcji, wychowawców, nauczycieli przedmiotowców, rodziców i uczniów.

Musimy wspólnie stworzyć system zdalnego nauczania, który będzie służył ogólnemu dobru każdego uczestnika takiego nauczania.

Prosimy więc wszystkich, o wspólne włączenie się w jego współtworzenie.

Kochani rodzice!

Od 25 marca do 10 kwietnia nauka Waszych dzieci będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Działania w ramach nauczania zdalnego zostały ustalone w naszej placówce w porozumieniu ze wszystkimi nauczycielami, z uwzględnieniem napływających od rodziców sugestii.

W najbliższych dniach wychowawcy prześlą do Was drogą elektroniczną informację, w jaki sposób będzie odbywać się nauczanie zdalne w klasach Waszych dzieci. Bardzo prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i pomoc w monitorowaniu zaangażowania w proces nauczania Waszych pociech.

Będziemy wdzięczni, jeżeli zechcecie podzielić się z nami swoimi uwagami i spostrzeżeniami -wychowawcy i nauczyciele czekają na odzew od Was!!!

Dyrekcja ZPO

Poniżej zamieszczamy sugestie MEN’u związane ze zdalnym nauczaniem.

Uczniowie

 1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt
  z wychowawcą i nauczycielami.

 2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu.

 3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!

 4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).

 5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!

 6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

 7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

Rodzice

 1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.

 2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.

 3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Podziel się tym wpisem ze znajomymi:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Więcej wpisów z tej kategorii