Przedszkole

Kadra nauczycielska Przedszkola Samorządowego
  1. Abramowska Marzenna
  2. Bielecka Barbara
  3. Brzozowska Jolanta
  4. Bunia Daniel
  5. Korlaga Magdalena
  6. Korneluk Ewa
  7. Kulesza Aneta
  8. Naumiuk Anna
  9. Okoń Anna
  10. Witecka Izabela