Przedszkole

Kadra nauczycielska Przedszkola Samorządowego
  1. Abramowska Marzenna
  2. Bielecka Barbara
  3. Brzozowska Jolanta
  4. Bunia Daniel
  5. Korlaga Magdalena
  6. Naumiuk Anna
  7. Okoń Anna
  8. Ks. Osipacz Grzegorz