Dyrekcja i Administracja Z.P.O.

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych

Arkadiusz Podskok - Dyrektor Z.P.O.
Agnieszka Jakoniuk - Zastępca Dyrektora Z.P.O.
Monika Salach-Demidziuk - Zastępca Dyrektora Z.P.O.

Administracja Zespołu Placówek Oświatowych

Ewa Dąbrowska - główny księgowy
Monika Fedoruk – Sekretarz Szkoły
Anita Kondraszuk – specjalista ds. płac i kadr
Bożena Chwedczuk – starszy księgowy
Anna Badura - pomoc administracyjna