Dyrekcja i Administracja Z.P.O.

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych

Arkadiusz Podskok - Dyrektor Z.P.O.
Agnieszka Jakoniuk - Zastępca Dyrektora Z.P.O.

Administracja Zespołu Placówek Oświatowych

Ewa Dąbrowska - główny księgowy
Monika Fedoruk – Sekretarz Szkoły
Anita Kondraszuk – referent ds. kadr
Bożena Chwedczuk – pomoc administracyjna