11-Strona postu

Menu


Wznowienie treningów Takewon-do

Od 7 września zostały wznowione treningi Taekwon-do ITF!!!

Zajęcia odbywają się w sali do sportów walki Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim pod opieką dwóch wykwalifikowanych instruktorów i pedagogów: Dawid Smolbik (IV dan) i Grzegorz Kotlarczuk (IV dan).
Sala jest sterylizowana po zajęciach za pomocą profesjonalnego ozonatora i dezynfekowana przed i między zajęciami parownicą.
Do użytku ćwiczących zostały oddane 2 szatnie, by uniknąć kontaktu między grupami. Adepci dezynfekują dłonie przed i po zajęciach. Część zajęć odbywa się na świeżym powietrzu.

Nabór do nowych grup planowany jest na początku października, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna i możliwości organizacyjne klubu.

Aktualny harmonogram zajęć we wrześniu dla dzieci i młodzieży w załączniku.
Do zobaczenia na zajęciach👊 🥋

Wytyczne dla rodziców- funkcjonowanie szkoły

 1. W szkole obowiązuje reżim sanitarny.
 2.  Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych: podwyższona temperatura, katar, kaszel, wysypka, zaczerwienione lub zaropiałe oczy, osłabienie, itp., które wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do szkoły. 
 3. Każda osoba wchodząca do placówki zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu.
 4. Po przyprowadzeniu/odebraniu dziecka ze szkoły rodzic/opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu placówki.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców.
 6. Dziecko może być przyprowadzane przez jednego rodzica/opiekuna.
 7. Dzieci dojeżdżające autobusem mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
 8. Dzieci do placówki są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych.
 9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub  izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 10. Ogranicza się wstęp do szkoły osobom z zewnątrz. W placówce przebywają tylko jej pracownicy.
 11. Wszystkie powierzchnie dotykowe, a w szczególności klamki, włączniki, krzesła, blaty, zabawki w salach  podlegają systematycznej dezynfekcji.
 12. Rodzic jest zobowiązany odbierać telefon od nauczyciela w czasie pobytu jego dziecka w szkole ( bądź niezwłocznie oddzwonić).
 13. Dzieci nie przynoszą do szkoły własnych zabawek ani innych przedmiotów.
 14. Każda z sal jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.
 15.  W przypadku korzystnych warunków atmosferycznych dzieci wychodzą na teren boiska/placu szkolnego.
 16. Pobyt dzieci na placu/boisku szkolnym jest organizowany w taki sposób, aby dzieci z poszczególnych oddziałów nie mieszały się ze sobą. Każdy oddział przebywa na wyznaczonym dla siebie terenie.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

           1 .09.2020 roku

 

Ze względów bezpieczeństwa rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi podczas spotkań klasowych z wychowawcą. Uczniowie klas II-VIII uczestniczą w spotkaniach samodzielnie (rodzice nie wchodzą do budynku szkoły).

Uczniowie klas I wchodzą do budynku szkoły z jednym rodzicem (jedno dziecko + jeden rodzic), stosując się do reżimu sanitarnego- dezynfekcja rąk, maseczka lub przyłbica)

Uczniowie są zobowiązani do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa (zachowują min. 1,5 m. dystans; do szkoły wchodzą w maseczkach; dezynfekują dłonie; w sali mogą zdjąć maseczki).

Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli na MSZĘ ŚW., która odbędzie się o godzinie 8.00.

KLASY I

Uczniowie klas I spotykają się z wychowawcami o godz. 9.00.

Klasa Ia- sala nr 7; wychowawczyni p. J. Dubisz

Klasa Ib- sala nr 3; wychowawczyni p. B. Popis

KLASY II

Uczniowie klas II spotykają się z wychowawcami o godz. 9.30.

Klasa IIa- sala nr 6

Klasa IIb- sala nr 2

KLASY III

Uczniowie klas III spotykają się z wychowawcami o godz. 9.45.

Klasa IIIa- sala niebieska (przedszkole)

Klasa IIIb- sala nr 11

Klasa IIIc- sala nr 4

KLASY IV

Uczniowie klas IV spotykają się z wychowawcami o godz. 10.00.

Klasa IVa- sala nr 19

Klasa IVb- sala nr 22

Klasa IVc- sala nr  16

KLASY V

Uczniowie klasy IV spotykają się z wychowawcą o godz. 10.00.

Klasa Va- sala nr 12

KLASY VI

Uczniowie klas VI spotykają się z wychowawcami o godz. 10.15.

Klasa VIa- sala nr 14

Klasa VIb- sala nr 23

Klasa VIc- sala nr 8

KLASY VII

Uczniowie klas VII spotykają się z wychowawcami o godz. 10.30.

Klasa VIIa- sala nr 18

Klasa VIIb- sala nr 15

Klasa VIIc- sala nr 21

KLASY VIII

Uczniowie klas VIII spotykają się z wychowawcami o godz. 10.45.

Klasa VIIIa- sala nr 17

Klasa VIIIb- sala nr 20

 

Wznowienie treningów Takewon-do
Wznowienie treningów Takewon-do
Od 7 września zostały wznowione treningi Taekwon-do ITF!!! Zajęcia odbywają się w sali do sportów walki Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim pod…
Wytyczne dla rodziców- funkcjonowanie szkoły
Wytyczne dla rodziców- funkcjonowanie szkoły
W szkole obowiązuje reżim sanitarny.  Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych: podwyższona temperatura, katar, kaszel, wysypka, zaczerwienione lub zaropiałe oczy, osłabienie,…
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 
           1 .09.2020 roku   Ze względów bezpieczeństwa rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi podczas spotkań klasowych z wychowawcą. Uczniowie klas II-VIII uczestniczą…