Samorząd Uczniowski

W roku szkolnym 2020/2021 w skład Rady Samorządu Uczniowskiego weszły następujący uczniowie klas VIII.
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Małgorzata Kowalczuk, kl.VIIIb
Zastępca przewodniczącego SU – Sebastian Kajka, kl.VIIIb
Skarbnik SU – Wiktoria Niedzielska, kl.VIIIb
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY SAMYCH SUKCESÓW