Samorząd Uczniowski

W roku szkolnym 2019/2020 w skład Rady Samorządu Uczniowskiego weszły następujące uczennice klas VIII.
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Julia Baraniuk, kl.VIIIb
Zastępca przewodniczącego SU – Kaja Owerko, kl.VIIIa
Skarbnik SU – Amelia Romaniuk, kl.VIIIb
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY SAMYCH SUKCESÓW