Rada Rodziców

Rada rodziców

Przewodniczący: Marek Hołub

Wiceprzewodniczący: Agnieszka Grąziowska-Maciela

Sekretarz: Monika Fedoruk

Skarbnik: Ewa Jarząbkowska

Członkowie: Joanna Czapska

                                        Michał Gładuniuk

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 50 zł od rodziny. Wpłat można dokonywać na konto:
83 8025 0007 0390 0329 2000 0010.