Rada Rodziców

Rada Rodziców

 

 

Przewodniczący: Marek Hołub

Wiceprzewodniczący: Agnieszka Gręziowska – Maciela

Sekretarz: Monika Fedoruk

Skarbnik: Ewa Jarząbkowska

Członkowie: Joanna Podskok

 Joanna Czapska

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 40 zł od rodziny. Wpłat można dokonywać na konto:
83 8025 0007 0390 0329 2000 0010.