Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 26.10.2017 roku w Szkole Podstawowej im. Czesława Tańskiego odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie dokonali uroczystego ślubowania na Sztandar Szkoły. Następnie Pan dyrektor Arkadiusz Podskok i Pani wicedyrektor Agnieszka Jakoniuk dokonali uroczystego pasowania na ucznia naszej szkolnej społeczności.

Po części oficjalnej dzieci zaprezentowały swoje umiejętności i zdolności artystyczne podczas montażu słowno-muzycznego.

Po części artystycznej Pan dyrektor i Pani wicedyrektor wręczyli dzieciom pamiątkowe dyplomy.

Dzień zakończył się słodkim poczęstunkiem i kuferkiem łakoci przygotowanym przez rodziców.

Tekst: wychowawczynie klas pierwszych

Pani Bożena Popis

Pani Agnieszka Caruk

Pani Jolanta Dubisz

Dzielenie się jest dobre, Ty też możesz podzielić się tym wpisem z innymi: